Tag Archives: Value Investment

  1. การลงทุนแบบ VI ยากหรือง่าย

    5

    August 2, 2009 by Lin

    ผมสงสัยมานานเหมือนกันว่า การลงทุนแบบ VI (Value Investment) ยากหรือง่าย เพราะอะไร และสิ่งไหนเป็นอุปสรรค หรือเส้นทางที่จำเป็นจะต้องฝ่าฝันเพื่อเป็นนักลงทุนแบบ VI ถ้าจะให้เปรียบผมขอเปรียบเหมือนขึ้นบันไดห้าขั้น บันไดขั้นแรก คือการเปิดใจเรียนรู้และศรัทธาในสิ่งที่ทำ หลายครั้งที่คุยกับเพื่อน ๆ รอบตัวที่เป็นนักลงทุน ผมพบว่าแท้จริงแล้วนักลงทุนทุกคน มีความมั่นใจสูงมากเสมอ แม้ภายนอกจะดูถ่อมตนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งสิ่งนี้เป็นอุปสรรคแรกให้คนปิดใจ …
    Continue reading

Archives

Blog Stats

  • 356,466 hits