Tag Archives: วิถี VI

 1. VI ไทเก๊ก

  6

  August 4, 2012 by Lin

  ผมมีความรู้สึกว่าการลงทุนแบบ VI มีความคล้ายคลึงกับวิชาของสำนักบู๊ตึ๊ง (ไทเก๊กหรือไท่จี๋เฉวียน) ศาสตร์จีนโบราณ ซึ่งพักหลัง ๆ ผมใช้เวลาอ่านปรัชญาจีนอยู่ช่วงหนึ่ง เช่นเต้าเต๋อซิ่นซี ขงจื๊อ ตำราเล่าจื๊อ มาจบกับสิ่งที่เข้าใจง่ายกว่า (แต่ก็ยังยากอยู่ดี) อย่างพวกตำราวิชาหนังจีนกำลังภายใน


  ภาพปรมาจารย์จางซานฟง สังเกตการต่อสู้ระหว่างงูและนกกระเรียน ซึ่งป้องกันตัวโดยการเคลื่อนไหวแบบวงกลม อันเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวของวิชาบู๊ตึ๊ง

  ไทเก๊กเป็นวิชาที่มีพื้นฐานมาจากเต๋า โดยปรมาจารย์จางซานฟง ภาพท่านจะเป็นคนแก่แต่มีเคราเป็นสีดำเสมอ เนื่องจากเชื่อว่าการสำเร็จวิชาไทเก๊กจะทำให้เป็นเซียน ไม่แก่ไม่เฒ่า (ผมนึกถึงนักลงทุน VI หลายท่านมีอายุยืน เช่นบัฟเฟต สงสัยบรรลุวิชาเซียนเหมือนปรมาจารย์จางซานฟงเหมือนกัน) หลักการของเต๋าคือความสมดุลของหยิน และหยาง (อิมและเอี๊ยง) วิชาบางสาขาจะเน้นที่ธาตุใดธาตุหนึ่ง ตัวอย่างที่เห็นชัด เช่นวิชาเก้าอิมจินเก็ง คือวิชาที่มีพลังหยินเก้าส่วน จะเป็นพลังไอเย็นจากธาตุหยิน หรือเก้าเอี๊ยงจินเก็ง คือวิชาที่มีพลังหยางเก้าส่วน จะเป็นพลังไอร้อน ซึ่งเป็นวิชาของสำนักเส้าหลิน อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่าวิชาแต่ละสำนักจะขาดสมดุลไปในทางใดทางหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว ความสมดุลเหล่านี้ก็ปรากฏให้เห็นอยู่ในภาพรวมอยู่เสมอ ดังนั้นสุดยอดวิชาสายไหนก็จะมุ่งไปสู่จุดเดียวกัน แต่ไทเก๊กจะเป็นปราณที่ฝึกเพื่อเน้นการสมดุลหยินหยางอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าจะเร่งกำลังหยิน หรือหยางในเวลาใดเวลาหนึ่ง

Archives

Blog Stats

 • 357,271 hits