003 มิติที่สามของหุ้น

Leave a comment

February 3, 2013 by Lin

                  ทุกสิ่งที่อย่างในโลกมีหลายมิติให้มอง ถ้ามองคนละมุม ก็จะได้ภาพที่แตกต่าง ผมคิดถึงภาพวาดในสมัยเด็ก ๆ ที่เราวาดครั้งแรกมักจะเป็นภาพแบน ๆ มีแต่ลายเส้นยุ่ง ๆ จนเมื่อเราโตขึ้น เราสามารถระบายแสงเงาให้ภาพมีมิติมากขึ้น หลังจากนั้นเราก็เรียนรู้การวาดให้เห็นมิติตื้นลึก จนสามารถถ่ายทอดภาพวาดให้สะท้อน “สิ่งที่เป็นจริง” ได้ดียิ่งกว่าเดิม

                  การลงทุนก็เช่นกัน ผมคิดว่าการมองมิติไม่ครบมีอันตรายเป็นอย่างยิ่ง บางครั้งเรามองแค่มุมเดียว แล้วก็ใช้เพียงจินตนาการไปต่าง ๆ นานา นักลงทุนรุ่นพี่เปรียบเทียบเหมือนนิทานเรื่องตาบอดคลำช้าง คนคลำงวงก็คิดว่าช้างเหมือนงวง คนคลำงาก็คิดว่าช้างเหมือนงา เพื่อที่เราจะสามารถลงทุนได้ดียิ่งขึ้น เราควรมองเห็นภาพหุ้นให้ครบทุกมิติ และผมคิดว่าเราควรจะมองหุ้นให้ครบ 3 มิติดังนี้ครับ

                  มิติแรก คือมิติของคุณภาพกิจการ ในฐานะนักลงทุน สิ่งแรกที่เราควรประเมินกิจการ คือดูว่าความแข็งแรงแค่ไหน เป็นบริษัทที่คุณภาพสูงอย่าง Super Company หรือเป็นบริษัทที่กำลังกระท่อนกระแท่นจากการแข่งขัน ถ้าเรามองหาคุณภาพกิจการที่คุณภาพสูง มักจะพบว่ากิจการนั้นจะมีสินค้าหรือบริการที่ดีกว่าคนอื่น หรือลูกค้าเห็นว่าสินค้ามีความคุ้มค่า มีตราสินค้าแข็งแรง มีลูกค้าที่จงรักภักดี มีต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง มีการบริหารงานที่ยอดเยี่ยม มีการเติบโตสูงกว่าการเติบโตของตลาดโดยรวม มีฟรานไชส์แข็งแรง มีผู้บริหารที่มีความสามารถและมีความซื่อสัตย์ กิจการในตลาดหุ้น ถ้าให้เรียงคะแนนกิจการที่มีคุณภาพเยี่ยม ผมคิดว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์คงตอบคำถามนี้ได้ไม่ต่างกันเท่าไรนัก ถ้าเป็นกิจการอันดับกลาง ๆ ล่าง ๆ ลงไป ก็คงมีความเห็นต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับความเข้าใจสภาวะของอุตสาหกรรมนั้น ๆ สรุปหน้าที่เบื้องต้นของนักลงทุนคือ เราต้องสามารถเรียงลำดับ คุณภาพของกิจการ ตามสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ มีความสามารถในการ “มอง” ความแข็งแรงของกิจการได้อย่างถูกต้อง

                  มิติที่สอง คือมิติของการประเมินคุณค่าของกิจการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า และเป็นสิ่งที่ยากยิ่งขึ้นกว่ามิติแรก เพราะเราต้องนำสิ่งที่เราเห็นมาประเมินในมุมของตัวเลข ประเมินในมุมของมูลค่า การแปรตัวแปรต่าง ๆ มาเป็นมูลค่าถือเป็นศิลปะขั้นที่สูงขึ้น เราควรจะสามารถเข้าใจวิธีการประเมินมูลค่าของกิจการออกมาเป็นตัวเลขได้ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินแบบไหนก็ตาม การประเมินอย่างง่าย ๆ เช่นใช้ PE Ratio หรือประเมินด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด ก็เป็นตัวเลือกให้เราได้เลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ การประเมินมูลค่าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จะส่งผลให้เราสามารถเปรียบเทียบการลงทุนในกิจการที่แตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น และถ้าเป็นการลงทุนอุดมคติแล้ว เราต้องเรียงลำดับหุ้นที่มีคุณค่าสูง คือหุ้นที่มีส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาได้ทั้งหมด

มิติที่สาม คือมิติของเวลา เป็นมิติที่ดูยากที่สุด เพราะสองมิติแรก เป็นการมองภาพสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแน่นอนว่าคือสิ่งที่ทุก ๆ คนมองเห็นเหมือนกัน แต่ถ้าเปลี่ยนคำถามเป็นว่ากิจการในอนาคตห้าปีสิบปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร มูลค่าจะเป็นเท่าไหร่ ก็ย่อมส่งผลให้คำตอบหรือมุมมองที่ได้แตกต่างกันยิ่งขึ้น นอกไปจากนั้น การลงทุนที่ดีคือการมองอนาคตให้ได้ไกลกว่าคนอื่น การมีวิสัยทัศน์ถึงสิ่งที่จะเป็นไปในอนาคตจึงส่งผลต่อผลลัพท์ในการลงทุนอย่างมาก ถ้าเราสามารถมองเห็นหุ้นที่มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ ได้ยาวนานแค่ไหน ก็ยิ่งดีเท่านั้น เราจะสามารถพัฒนาการมองมิติของเวลาได้จากการมองภาพรวม จากการต่อภาพหลาย ๆ อย่างเข้าหากันได้ หรือเรากลับไปย้อนอ่านประวัติศาสตร์ในอดีตก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่ง ที่ว่าประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเสมอ

                  หน้าที่ของนักลงทุนคือ การจัดหาส่วนผสมทั้งสามอย่างให้เหมาะสมที่สุด หุ้นบางตัวมีมิติแรกที่แข็งแรง มีคุณภาพกิจการสูงมาก แต่สำหรับมิติที่สองคือคุณค่าของกิจการกลับไม่คุ้มค่ากับการลงทุนคือราคาหุ้นแพงมาก ลักษณะแบบนี้ ก็อาจจะไม่ใช่การลงทุนที่ดี หรือบางกิจการมีมิติด้านคุณค่าและคุณภาพของกิจการที่ดี แต่ถ้ามองด้านลึกคือมิติของเวลาแล้ว หุ้นอาจจะไม่แข็งแรงในระยะยาว การลงทุนแบบนั้นอาจจะทำให้เราเหนื่อย

                  หุ้นที่ผมชอบคือ หุ้นที่เล่นกับมิติที่สาม หรือมิติแห่งเวลาให้มากที่สุด กิจการต้องมีมิติเวลาที่แข็งแรง คือยิ่งยาว ยิ่งนาน ยิ่งดี เพราะมันจะช่วยให้กิจกรรมการลงทุนเราไม่ต้องใช้เวลามากนัก และการมองยาวกว่า มองเห็นไกลกว่า ย่อมทำให้เราค้นพบกิจการที่กำลังจะเป็นกิจการที่มีมิติของคุณภาพกิจการที่แข็งแรงมากขึ้นในอนาคต สำหรับคุณค่าของกิจการนั้น เราไม่จำเป็นต้องไปต่อราคาหุ้นกับคนอื่น ถ้าเรามีมิติของเวลาต่างกัน เหมือนเล่นคนละเกมส์ และยิ่งหุ้นตัวนั้นมีมิติทั้งสามสมบูรณ์แบบแล้ว

การลงทุนครั้งนั้นจะพาเราเข้าสู่มิติใหม่ของชีวิตครับ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Archives

Blog Stats

  • 358,828 hits
%d bloggers like this: